Để trở thành thành viên của HOIANDEALS bạn chỉ cần đăng ký tại :

Sau đó bạn có thể dễ dàng NHẬN CODE để mua sắm trực tiếp tại STORE.